| Hlavní stránka | Kniha návštěv | Seznam rubrik | Rozšířené hledání |
Vyberte si prosím

Sesterský web
sesterský web Lomy Amerika

Jihlava a součastnost Za tzv. První republiky se stala Jihlava přirozeným střediskem Českomoravské vysočiny. Řada soukromých továren produkovala výrobky, jejich? věhlas se ?ířil i do ciziny. Dobré jméno si získaly například jihlavská piána, obuv značky Humanic, výrobky jihlavské "tabáčky" k nejlep?ím se řadil rovně? jihlavský ply?.Horácko, ač chudý kraj, plodilo na kamenitých polích znamenité brambory. Lidové zvyky a umění,jeho? stopy nalézáme v kouzelných betlémech a výrobcích lidového řezbářství, doznívalo po II.světové válce na venkově no?ením tzv."pajeráckých krojů. Čisté a udr?ované město svědčilo o bohatství občanského i duchovního ?ivota. I přes některé sociální střety ?ila vět?ina jihlavského obyvatelstva ve shodě. Ostré národnostní konflikty se vyhrotily po nástupu & Hitlera k moci a vyústily odsunem Němců po II.světové válce.

Od konce II.světové války, zejména po roce 1948 (po nástupu komunistů k moci), začala Jihlava, podobně jako řada jiných měst a obcí Československa chátrat. Socialistická "nepéče" se nejvýrazněji projevovala předev?ím na historických objektech. Město se sice rozrostlo o satelitní panelová sídli?tě na obvodu, tato sídli?tě v?ak nelze počítat jako klad. Pouze poskytla tolik potřebné byty. To nejcenněj?í, co mělo být památkově chráněno, bylo zanedbáváno a ničeno necitlivými stavebními úpravami. Místo unikátního souboru historických domů, tzv. Kreclu, zaujal centrální místo na náměstí obludný obchodní dům PRIOR. Obchodně nepochybně potřebný, nicméně hrubě naru?ující přirozený ráz centra města.


Související články:
Jihlava v letopočtech (20.10.2007)
Město Jihlava (12.02.2004)

( Celý článek! | Autor: Jan Žák | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )
Vydáno dne 20. 10. 2007 (1053 přečtení)
Tento server byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.