| Hlavní stránka | Kniha návštěv | Seznam rubrik | Rozšířené hledání |
Vyberte si prosím

Sesterský web
sesterský web Lomy Amerika

Podzemí v České republice
Proto?e náv?těva podzemí není v?dy procházkou rů?ovým sadem, je namístě poučit se některými aktualitami pro na?e moderní 21. století.

Pod zemí je stálá teplota, vět?inou vysoká relativní vlhkost a samozřejmě tma. V jeskyních je po vět?inu roku relativně chladno, někdy pouhých 7°C, proto v?dy bez ohledu na druh podzemní prostory pamatujte na oblečení. Sestupy a výstupy jsou vět?inou fyzicky náročněj?í, a tedy jen pro náv?těvníky řekněme ?zdravěj?í?, tedy spí?e v nadprůměrné kondici. Je dobré se předem informovat o charakteru, vý?kovém profilu cesty a podobně. Pozor dejte také na klaustrofobii z uzavřených prostor (ani nemusíte vědět ?e jí trpíte, jeskyně není výtah v paneláku a pocit tlačících tun horniny udělá se slab?ími povahami hodně). Nezapomeňte ?e se v jeskyni v?dy někde uma?ete a ?e kvalitní oblečení a obutí musí odpovídat prostředí do kterého se vydáváte.

Vět?inou není problémem náv?těva upravených a elektricky osvětlených sklepení či zpřístupněných jeskyní, navíc v doprovodu profesionálního průvodce. V?dy nás v?ak varuje: pozor na hlavu, na kluzké schody a chodníky, nedotýkejte se elektrických zařízení (ve vlhku nemusí být v?dy stoprocentně bezpečná), v ?ádném případě nekuřte. Nechoďte mimo zpřístupněné trasy, nevzdalujte se od skupiny. A pozor - zvířata, včetně psů, do podzemí nepatří. Jakýkoli problém raději hned oznamte průvodci. Ve zpřístupněných jeskyních jsou podle havarijních plánů připraveni ře?it nejrůzněj?í krizové situace a mívají spojení s povrchem. Zhasne li v jeskyni osvětlení, nepodléhejte panice. Navíc pár minut v naprosté tmě rozhodně umocní zá?itek z náv?těvy podzemí.

O bezpečnost zpřístupněných jeskyní se starají odborníci, nad kterými dohlí?í státní báňská správa (Obvodní báňské úřady). Ne tak bezpečná mů?e být náv?těva podzemních prostor, které nejsou pro náv?těvníky upraveny a osvětleny. Bezpečnost při jejich prohlídce lze garantovat i ne?ikovi, pokud se bude řídit následujícími jednoduchými - ale důle?itými - pravidly:
 • Do podzemí nechoďte sami, nebo alespoň sdělte někomu spolehlivému, kam jdete a kdy se vrátíte (popřípadě co má dělat za situace, ?e se do určitého časového limitu nevrátíte).

 • Vezměte s sebou spolehlivé světlo a není-li vás více, tak i světlo zálo?ní (v nejho?ím případě svíčku a zápalky).

 • Děti do podzemí nepou?tějte samotné.

 • Dávejte pozor na padající kameny ze skalních stěn a jeskynních portálů (zejména za oblevy), zbytečně se pod skalními stěnami nezdr?ujte, nikdy nevstupujte na okraje skalních srázů a do labilních sutí.

 • Při cestě neznámým podzemním labyrintem si dobře zapamatujte zpáteční cestu (občas se pozorně ohlédněte), z opačné strany jeskynní chodby toti? vypadají úplně jinak. V nejistotě si udělejte značku na zem (nečmárejte po stěnách jako ti před vámi).

 • Vezměte si jakoukoli přilbu (nebo jako na?i předkové silnou čepici), ale ani s ní raději nevstupujte pod volné kameny a závaly. Nemusela by vám být nic platná.

 • Nevstupujte mezi uvolněné bloky, pod visící kameny, závaly a pod shnilou výdřevu, ani se jich nedotýkejte.

 • Nepou?ívejte nalezená stará lana. Kolik udr?í zpuchřelé lano?

 • Nevstupujte do míst, kde se vám tě?ko dýchá.

 • V ?ádném případě se nepokou?ejte o objevy rozebíráním zřícených bloků a závalů, ale ani prorá?ením zdí a vylamováním vrat.

 • Chcete-li své vycházky do podzemí roz?ířit o náv?těvy náročněj?ích jeskynních systémů či dokonce o badatelské záměry, spojte se nejprve s některou ze slo?ek České speleologické společnosti.

 • Při náv?těvě nezpřístupněných podzemních prostor nikdy nezapomínejte, ?e:

 • jeskyně vznikaly přírodními procesy a silami, které jsou stále ??ivé? a stále působí (?nej?ivěj?í? jsou při de?tích, oblevě a vy??ích vodních stavech - ji? řada jeskyňářů zahynula v závalech nebo v náhle vodou zaplavených prostorách).

 • umělé podzemní prostory, zejména doly, zpravidla naru?ily rovnováhu stabilizovaného horninového prostředí, na co? skalní masiv postupně a dlouho reaguje. To znamená, ?e ne v?dy zůstávají stropy pevné, prostory se občas bortí a zavalují, staré výztu?e u? tak často dr?í jen samy sebe.

 • Česká speleologická společnost ze svých zku?ených a zdatných specialistů nezi?tně organizuje Speleologickou záchrannou slu?bu, která je připravena chránit zdraví a ?ivoty v?ech lidí při nehodě v podzemí. Přivolává se prostřednictvím integrovaného záchranného systému, na telefonním čísle 150.

  Převzato z www.agartha.cz


  ( Celý článek! | Autor: Jan Žák | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )
  Vydáno dne 12. 02. 2004 (2983 přečtení)
  Tento server byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.