| Hlavní stránka | Kniha návštěv | Seznam rubrik | Rozšířené hledání |
Vyberte si prosím

Sesterský web
sesterský web Lomy Amerika

Město Jihlava a dolování
Před 727 lety vstupuje do dějin na?eho národa svým Horním právem město Jihlava a je příznačné, ?e současně s ním potvrzuje král Václav I. i rozsáhlá práva městská. Jihlava toti? děkuje za svůj rozkvět bohatým stříbrným ?ilám a proslulým dolům, které ji postavily mezi nejpředněj?í města celého království. Če?tí králové ne?etřili svou přízní a zahrnuli Jihlavu v?emo?nými privilegiemi a výsadami. Touha po stříbru a zlatu, které z cti?ádostiví Přemyslovci potřebovali k financování své velkorysé politiky, vedla i k tomu, ?e sem povolali začátkem 13. století, německé horníky z Bavor a Saska. Je v?ak nutné říci, ?e němečtí horníci nebyli původními objeviteli a zakladateli jihlavského hornictví-dávno před zalo?ením města zde kutali Slované. Němci důlní práce značně roz?ířili a technicky velmi zdokonalili. Podle neobyčejného rozkvětu města, neslýchaného bohatství a blahobytu mě??anů se dá soudit, ?e doly byly velmi vydatné. Stejně úspě?né bylo i dvěhlasné jihlavské dolní právo, patřící k nejstar?ím horním řádům vůbec. Proniklo v různých obměnách do celé Evropy a tě?ilo se v?dy velké vá?nosti. Svědčí o tom i tento historický citát

,,V?ichni tě?aři, a? dobývají jakýkoliv kov v království českém, se obracejí v pochybnostech k obci jihlavské a jejím občanům, jestli ?e chtějí získat správné ponaučení!" Tak stanovil v roce 1345 moravský markrabě Karel IV., v pozděj?í době král český a římský. Intenzivní tě?ba stříbra v?ak trvala poměrně krátkou dobu - asi 100 a? 150 let. Nejbohat?í svrchní partie ?il byly vytě?eny a doly stále prohlubovány trpěli velkými přívaly spodních vod, které tehdej?í technika nedokázala tehdy zvládnout. Objevem největ?ího lo?iska stříbrných rud v tehdej?í Evropě, u Kutné Hory, ztrácí Jihlava postupně i své důle?ité poslání,, Královské pokladnice " a dolování počíná ?ivořit. Definitivně tuto první a nejslavněj?í etapu jihlavských dolů končí bouřlivá doba husitských válek. Po nich se jihlavské dolování nikdy nepovzneslo na dřívěj?í úroveň, i kdy? jednotlivci i společnosti, prostí havíři i králové nelitovali námahy nebo finanční prostředky. Drobné důlní podniky v 16., v 17. a nakonec v 18. století přiná?eli jen střídavé úspěchy - celkově v?ak byly neúspě?ní. Svůj podíl na tom měl i v?eobecný pokles ceny stříbra v důsledku objevení Ameriky a zaplavení Evropského trhu levným zámořským stříbrem. Definitivní konec znamenají roky 1773 - 1781, kdy pohasly poslední naděje na znovu v vzkří?ení slávy jihlavských dolů a výsledná částka 22 000 zlatých, vlo?ených do práce na třech nejnadějněj?ích ?tolách se rozplynulo, podzemí bez návratnosti bez sebemen?ího zisku.

Od té doby uplynulo téměř 200 let, doly zůstaly le?et ladem, jámy se sesouvali, ?toly bortily a baldy zarůstali stromy a travinami. Dne?ní doba, vyznačující se prudkým rozmachem v průmyslu a zemědělství, dokončilo vymazání stop hornické činnosti natolik, ?e jen oko zasvěceného pozorovatele doká?e částečně identifikovat tato místa a představit si jejich dřívěj?í podobu, rozsah a účel.

Jihlavské občany v?dy zajímal osud starých důlních děl. K podobě míst se vázali nejrůzněj?í pověsti o bájném bohatství a bohatém podzemí, a tato vyprávění se přená?ela z generace na generaci.

Po roce 1945, který je významným mezníkem v historii města, nastává po porá?ce Němci ve druhé světové válce úplné poče?tění Jihlavy i okolních vesnic a potom si německých komunistů, jejich? předky přivedl do na?ich končin Přemysl Otakar a Václav I., jsou po více ne? 10. letech odsunuti zpět do své vlasti. Desetitisíce nových obyvatel si volí Jihlavu za své působi?tě, zakládají zde rodiny, pochopitelně je zajímá i historie města, kde pracují. Vzhledem k jiným městům jejich? historická úloha v dějinách byla podstatně men?í. Jihlava má málo dostupné historické literatury a zvlá?tě to v oboru starého dolování.


Související články:
Místa Jihlavských kuti?? (20.10.2007)

( Celý článek! | Autor: Jan Žák | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )
Vydáno dne 12. 02. 2004 (3013 přečtení)
Tento server byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.