Pověsti Jihlavského podzemí

Autor: Jan Žák (contact@janzak.cz), Téma: Město Jihlava a jeho podzemí
Vydáno dne 20. 10. 2007 (1538 přečtení)
Dle vyprávění starých pamětníků jakýsi vojín C. K. 81. pě?ího pluku se vrátil ze zábavy v restauraci Na slunci do kasáren v poněkud podnapilém stavu. V ?eru chodeb bývalého klá?tera si spletl cestu a místo do své ubikace zamířil k podzemním chodbám. Jejich labyrintem se dostal a? pod kostel sv. Ignáce, kde s hrůzou zjistil, ?e se nachází v hrobce. Pohled na mumifikovaná těla mnichů způsobil, ?e vojín okam?itě vystřízlivěl a zdě?en se vrhl zpět do chodeb, zabloudil v?ak a teprve druhý den se mu podařilo najít cestu zpět.

Nejedna veselá i smutná příhoda se udála pod klenbou těchto chodeb a prostor.

Dle vyprávění starých pamětníků jakýsi vojín C. K. 81. pě?ího pluku se vrátil ze zábavy v restauraci Na slunci do kasáren v poněkud podnapilém stavu. V ?eru chodeb bývalého klá?tera si spletl cestu a místo do své ubikace zamířil k podzemním chodbám. Jejich labyrintem se dostal a? pod kostel sv. Ignáce, kde s hrůzou zjistil, ?e se nachází v hrobce. Pohled na mumifikovaná těla mnichů způsobil, ?e vojín okam?itě vystřízlivěl a zdě?en se vrhl zpět do chodeb, zabloudil v?ak a teprve druhý den se mu podařilo najít cestu zpět.

Armády se týká i dal?í příběh, který se odehrál za první republiky. Kdy? se v bývalé kavárně Central začaly záhadným způsobem ztrácet láhve nejlep?ího uherského vína, zjistil majitel po dlouhém pátrání, ?e jeho sklep má přímé spojení podzemím se sklepením pod kasárnami. Vojáci pronikli do podzemních chodeb, kde podnikali dlouhou plavbu na neckách a? do sklepa pod kavárnou, kde si zdarma vylep?ovali tě?ký vojenský ?ivot. Kavárník instalovat do chodby mří? a od těch dob se mu ji? ?ádné víno neztrácelo.

V roce 1523 postihl Jihlavu zhoubný po?ár a mnoho obyvatel zůstalo bez přístře?í. Ti chud?í, kteří neměli prostředky na výstavbu nových domů, bydleli v podzemí, kdy? si zde zhotovili topeni?tě. Tak pro?ili části podzimu, celou zimu a jaro.

Roku 1529 se podle kronikáře jakýsi tovary? zamiloval do své mistrové a udr?oval s ní hří?ný poměr. Aby se zbavili starého mistra, který jim v lásce překá?el, zabili jej a zakopali hluboko v podzemí. Zločin v?ak brzy vy?el najevo, oba pachatelé se na mučení plně doznali a byli souzeni jihlavským právem. Rozsudek nad nimi vynesený byl velmi krutý, jak bylo tehdy zvykem. Oba byli nalo?eni na hnojný vůz, se kterým se kat projí?děl po náměstí. Kdy? dojeli k domu, kde byl zločin spáchán, byli oba trháni roz?havenými kle?těmi. Odtud byli převezeni na ?ibeniční vrch, kde byla ?ena za?iva zahrabána a probodena ostrým kůlem. Mu?i pak byli zpřelámány údy a byl vpleten do kola.