Jihlava a součastnost

Autor: Jan Žák (contact@janzak.cz), Téma: Město Jihlava
Vydáno dne 20. 10. 2007 (1053 přečtení)
Za tzv. První republiky se stala Jihlava přirozeným střediskem Českomoravské vysočiny. Řada soukromých továren produkovala výrobky, jejich? věhlas se ?ířil i do ciziny. Dobré jméno si získaly například jihlavská piána, obuv značky Humanic, výrobky jihlavské "tabáčky" k nejlep?ím se řadil rovně? jihlavský ply?.Horácko, ač chudý kraj, plodilo na kamenitých polích znamenité brambory. Lidové zvyky a umění,jeho? stopy nalézáme v kouzelných betlémech a výrobcích lidového řezbářství, doznívalo po II.světové válce na venkově no?ením tzv."pajeráckých krojů. Čisté a udr?ované město svědčilo o bohatství občanského i duchovního ?ivota. I přes některé sociální střety ?ila vět?ina jihlavského obyvatelstva ve shodě. Ostré národnostní konflikty se vyhrotily po nástupu & Hitlera k moci a vyústily odsunem Němců po II.světové válce.

Za tzv. První republiky se stala Jihlava přirozeným střediskem Českomoravské vysočiny. Řada soukromých továren produkovala výrobky, jejich? věhlas se ?ířil i do ciziny. Dobré jméno si získaly například jihlavská piána, obuv značky Humanic, výrobky jihlavské "tabáčky" k nejlep?ím se řadil rovně? jihlavský ply?.Horácko, ač chudý kraj, plodilo na kamenitých polích znamenité brambory. Lidové zvyky a umění,jeho? stopy nalézáme v kouzelných betlémech a výrobcích lidového řezbářství, doznívalo po II.světové válce na venkově no?ením tzv."pajeráckých krojů. Čisté a udr?ované město svědčilo o bohatství občanského i duchovního ?ivota. I přes některé sociální střety ?ila vět?ina jihlavského obyvatelstva ve shodě. Ostré národnostní konflikty se vyhrotily po nástupu & Hitlera k moci a vyústily odsunem Němců po II.světové válce.

Od konce II.světové války, zejména po roce 1948 (po nástupu komunistů k moci), začala Jihlava, podobně jako řada jiných měst a obcí Československa chátrat. Socialistická "nepéče" se nejvýrazněji projevovala předev?ím na historických objektech. Město se sice rozrostlo o satelitní panelová sídli?tě na obvodu, tato sídli?tě v?ak nelze počítat jako klad. Pouze poskytla tolik potřebné byty. To nejcenněj?í, co mělo být památkově chráněno, bylo zanedbáváno a ničeno necitlivými stavebními úpravami. Místo unikátního souboru historických domů, tzv. Kreclu, zaujal centrální místo na náměstí obludný obchodní dům PRIOR. Obchodně nepochybně potřebný, nicméně hrubě naru?ující přirozený ráz centra města.