Podzemí v České republice

Autor: Jan Žák (contact@janzak.cz), Téma: Podzemí v České republice
Vydáno dne 12. 02. 2004 (2982 přečtení)
Proto?e náv?těva podzemí není v?dy procházkou rů?ovým sadem, je namístě poučit se některými aktualitami pro na?e moderní 21. století. Pod zemí je stálá teplota, vět?inou vysoká relativní vlhkost a samozřejmě tma. V jeskyních je po vět?inu roku relativně chladno, někdy pouhých 7°C, proto v?dy bez ohledu na druh podzemní prostory pamatujte na oblečení.


Proto?e náv?těva podzemí není v?dy procházkou rů?ovým sadem, je namístě poučit se některými aktualitami pro na?e moderní 21. století.

Pod zemí je stálá teplota, vět?inou vysoká relativní vlhkost a samozřejmě tma. V jeskyních je po vět?inu roku relativně chladno, někdy pouhých 7°C, proto v?dy bez ohledu na druh podzemní prostory pamatujte na oblečení. Sestupy a výstupy jsou vět?inou fyzicky náročněj?í, a tedy jen pro náv?těvníky řekněme ?zdravěj?í?, tedy spí?e v nadprůměrné kondici. Je dobré se předem informovat o charakteru, vý?kovém profilu cesty a podobně. Pozor dejte také na klaustrofobii z uzavřených prostor (ani nemusíte vědět ?e jí trpíte, jeskyně není výtah v paneláku a pocit tlačících tun horniny udělá se slab?ími povahami hodně). Nezapomeňte ?e se v jeskyni v?dy někde uma?ete a ?e kvalitní oblečení a obutí musí odpovídat prostředí do kterého se vydáváte.

Vět?inou není problémem náv?těva upravených a elektricky osvětlených sklepení či zpřístupněných jeskyní, navíc v doprovodu profesionálního průvodce. V?dy nás v?ak varuje: pozor na hlavu, na kluzké schody a chodníky, nedotýkejte se elektrických zařízení (ve vlhku nemusí být v?dy stoprocentně bezpečná), v ?ádném případě nekuřte. Nechoďte mimo zpřístupněné trasy, nevzdalujte se od skupiny. A pozor - zvířata, včetně psů, do podzemí nepatří. Jakýkoli problém raději hned oznamte průvodci. Ve zpřístupněných jeskyních jsou podle havarijních plánů připraveni ře?it nejrůzněj?í krizové situace a mívají spojení s povrchem. Zhasne li v jeskyni osvětlení, nepodléhejte panice. Navíc pár minut v naprosté tmě rozhodně umocní zá?itek z náv?těvy podzemí.

O bezpečnost zpřístupněných jeskyní se starají odborníci, nad kterými dohlí?í státní báňská správa (Obvodní báňské úřady). Ne tak bezpečná mů?e být náv?těva podzemních prostor, které nejsou pro náv?těvníky upraveny a osvětleny. Bezpečnost při jejich prohlídce lze garantovat i ne?ikovi, pokud se bude řídit následujícími jednoduchými - ale důle?itými - pravidly:
 • Do podzemí nechoďte sami, nebo alespoň sdělte někomu spolehlivému, kam jdete a kdy se vrátíte (popřípadě co má dělat za situace, ?e se do určitého časového limitu nevrátíte).

 • Vezměte s sebou spolehlivé světlo a není-li vás více, tak i světlo zálo?ní (v nejho?ím případě svíčku a zápalky).

 • Děti do podzemí nepou?tějte samotné.

 • Dávejte pozor na padající kameny ze skalních stěn a jeskynních portálů (zejména za oblevy), zbytečně se pod skalními stěnami nezdr?ujte, nikdy nevstupujte na okraje skalních srázů a do labilních sutí.

 • Při cestě neznámým podzemním labyrintem si dobře zapamatujte zpáteční cestu (občas se pozorně ohlédněte), z opačné strany jeskynní chodby toti? vypadají úplně jinak. V nejistotě si udělejte značku na zem (nečmárejte po stěnách jako ti před vámi).

 • Vezměte si jakoukoli přilbu (nebo jako na?i předkové silnou čepici), ale ani s ní raději nevstupujte pod volné kameny a závaly. Nemusela by vám být nic platná.

 • Nevstupujte mezi uvolněné bloky, pod visící kameny, závaly a pod shnilou výdřevu, ani se jich nedotýkejte.

 • Nepou?ívejte nalezená stará lana. Kolik udr?í zpuchřelé lano?

 • Nevstupujte do míst, kde se vám tě?ko dýchá.

 • V ?ádném případě se nepokou?ejte o objevy rozebíráním zřícených bloků a závalů, ale ani prorá?ením zdí a vylamováním vrat.

 • Chcete-li své vycházky do podzemí roz?ířit o náv?těvy náročněj?ích jeskynních systémů či dokonce o badatelské záměry, spojte se nejprve s některou ze slo?ek České speleologické společnosti.

 • Při náv?těvě nezpřístupněných podzemních prostor nikdy nezapomínejte, ?e:

 • jeskyně vznikaly přírodními procesy a silami, které jsou stále ??ivé? a stále působí (?nej?ivěj?í? jsou při de?tích, oblevě a vy??ích vodních stavech - ji? řada jeskyňářů zahynula v závalech nebo v náhle vodou zaplavených prostorách).

 • umělé podzemní prostory, zejména doly, zpravidla naru?ily rovnováhu stabilizovaného horninového prostředí, na co? skalní masiv postupně a dlouho reaguje. To znamená, ?e ne v?dy zůstávají stropy pevné, prostory se občas bortí a zavalují, staré výztu?e u? tak často dr?í jen samy sebe.

 • Česká speleologická společnost ze svých zku?ených a zdatných specialistů nezi?tně organizuje Speleologickou záchrannou slu?bu, která je připravena chránit zdraví a ?ivoty v?ech lidí při nehodě v podzemí. Přivolává se prostřednictvím integrovaného záchranného systému, na telefonním čísle 150.

  Převzato z www.agartha.cz