Podzemí v České republice

Autor: Jan Žák (contact@janzak.cz), Téma: Podzemí v České republice
Vydáno dne 12. 02. 2004 (2870 přečtení)
Protože návštěva podzemí není vždy procházkou růžovým sadem, je namístě poučit se některými aktualitami pro naše moderní 21. století. Pod zemí je stálá teplota, většinou vysoká relativní vlhkost a samozřejmě tma. V jeskyních je po většinu roku relativně chladno, někdy pouhých 7°C, proto vždy bez ohledu na druh podzemní prostory pamatujte na oblečení.


Protože návštěva podzemí není vždy procházkou růžovým sadem, je namístě poučit se některými aktualitami pro naše moderní 21. století.

Pod zemí je stálá teplota, většinou vysoká relativní vlhkost a samozřejmě tma. V jeskyních je po většinu roku relativně chladno, někdy pouhých 7°C, proto vždy bez ohledu na druh podzemní prostory pamatujte na oblečení. Sestupy a výstupy jsou většinou fyzicky náročnější, a tedy jen pro návštěvníky řekněme „zdravější“, tedy spíše v nadprůměrné kondici. Je dobré se předem informovat o charakteru, výškovém profilu cesty a podobně. Pozor dejte také na klaustrofobii z uzavřených prostor (ani nemusíte vědět že jí trpíte, jeskyně není výtah v paneláku a pocit tlačících tun horniny udělá se slabšími povahami hodně). Nezapomeňte že se v jeskyni vždy někde umažete a že kvalitní oblečení a obutí musí odpovídat prostředí do kterého se vydáváte.

Většinou není problémem návštěva upravených a elektricky osvětlených sklepení či zpřístupněných jeskyní, navíc v doprovodu profesionálního průvodce. Vždy nás však varuje: pozor na hlavu, na kluzké schody a chodníky, nedotýkejte se elektrických zařízení (ve vlhku nemusí být vždy stoprocentně bezpečná), v žádném případě nekuřte. Nechoďte mimo zpřístupněné trasy, nevzdalujte se od skupiny. A pozor - zvířata, včetně psů, do podzemí nepatří. Jakýkoli problém raději hned oznamte průvodci. Ve zpřístupněných jeskyních jsou podle havarijních plánů připraveni řešit nejrůznější krizové situace a mívají spojení s povrchem. Zhasne li v jeskyni osvětlení, nepodléhejte panice. Navíc pár minut v naprosté tmě rozhodně umocní zážitek z návštěvy podzemí.

O bezpečnost zpřístupněných jeskyní se starají odborníci, nad kterými dohlíží státní báňská správa (Obvodní báňské úřady). Ne tak bezpečná může být návštěva podzemních prostor, které nejsou pro návštěvníky upraveny a osvětleny. Bezpečnost při jejich prohlídce lze garantovat i nešikovi, pokud se bude řídit následujícími jednoduchými - ale důležitými - pravidly:
 • Do podzemí nechoďte sami, nebo alespoň sdělte někomu spolehlivému, kam jdete a kdy se vrátíte (popřípadě co má dělat za situace, že se do určitého časového limitu nevrátíte).

 • Vezměte s sebou spolehlivé světlo a není-li vás více, tak i světlo záložní (v nejhoším případě svíčku a zápalky).

 • Děti do podzemí nepouštějte samotné.

 • Dávejte pozor na padající kameny ze skalních stěn a jeskynních portálů (zejména za oblevy), zbytečně se pod skalními stěnami nezdržujte, nikdy nevstupujte na okraje skalních srázů a do labilních sutí.

 • Při cestě neznámým podzemním labyrintem si dobře zapamatujte zpáteční cestu (občas se pozorně ohlédněte), z opačné strany jeskynní chodby totiž vypadají úplně jinak. V nejistotě si udělejte značku na zem (nečmárejte po stěnách jako ti před vámi).

 • Vezměte si jakoukoli přilbu (nebo jako naši předkové silnou čepici), ale ani s ní raději nevstupujte pod volné kameny a závaly. Nemusela by vám být nic platná.

 • Nevstupujte mezi uvolněné bloky, pod visící kameny, závaly a pod shnilou výdřevu, ani se jich nedotýkejte.

 • Nepoužívejte nalezená stará lana. Kolik udrží zpuchřelé lano?

 • Nevstupujte do míst, kde se vám těžko dýchá.

 • V žádném případě se nepokoušejte o objevy rozebíráním zřícených bloků a závalů, ale ani prorážením zdí a vylamováním vrat.

 • Chcete-li své vycházky do podzemí rozšířit o návštěvy náročnějších jeskynních systémů či dokonce o badatelské záměry, spojte se nejprve s některou ze složek České speleologické společnosti.

 • Při návštěvě nezpřístupněných podzemních prostor nikdy nezapomínejte, že:

 • jeskyně vznikaly přírodními procesy a silami, které jsou stále „živé“ a stále působí („nejživější“ jsou při deštích, oblevě a vyšších vodních stavech - již řada jeskyňářů zahynula v závalech nebo v náhle vodou zaplavených prostorách).

 • umělé podzemní prostory, zejména doly, zpravidla narušily rovnováhu stabilizovaného horninového prostředí, na což skalní masiv postupně a dlouho reaguje. To znamená, že ne vždy zůstávají stropy pevné, prostory se občas bortí a zavalují, staré výztuže už tak často drží jen samy sebe.

 • Česká speleologická společnost ze svých zkušených a zdatných specialistů nezištně organizuje Speleologickou záchrannou službu, která je připravena chránit zdraví a životy všech lidí při nehodě v podzemí. Přivolává se prostřednictvím integrovaného záchranného systému, na telefonním čísle 150.

  Převzato z www.agartha.cz