Město Jihlava

Autor: Jan Žák (contact@janzak.cz), Téma: Město Jihlava
Vydáno dne 12. 02. 2004 (2831 přečtení)
Mezi hlubokými lesy Českomoravské vrchoviny se v minulosti vinula tzv. Haberská stezka spojnice mezi Čechami a Moravou, ale i do zemí alpských a uherských. Pár dřevěných chatrčí se krčilo ke kostelíku sv. Jana Křtitele postaveného přímo u důležitého brodu přes řeku Jihlavu. To byla slovanská ves Stará Jihlava. První písemná zmínka o raně gotickém kostelíku je z roku 1233, ke konci 20. století odkryté původní obrysy dokládají vznik kostelíka o více než 20 let dříve.


Mezi hlubokými lesy Českomoravské vrchoviny se v minulosti vinula tzv. Haberská stezka spojnice mezi Čechami a Moravou, ale i do zemí alpských a uherských. Pár dřevěných chatrčí se krčilo ke kostelíku sv. Jana Křtitele postaveného přímo u důležitého brodu přes řeku Jihlavu. To byla slovanská ves Stará Jihlava. První písemná zmínka o raně gotickém kostelíku je z roku 1233, ke konci 20. století odkryté původní obrysy dokládají vznik kostelíka o více než 20 let dříve. K počátku Jihlavy se traduje pověst o hrnčíři, kterému z nevysvětlitelných příčin praskaly hrnce. Postěžoval si pocestnému, zkušenému kupci, který v úlomcích hrnčířova zboží rozpoznal třpyt čistého stříbra. Jeho nález znamenal prudký rozvoj Nové Jihlavy, která během několika desetiletí vyrostla na druhém břehu řeky.Město rostlo závratnou rychlostí a bohatostí svých nalezišť stříbra lákalo další a další osadníky - na základě rozhodnutí krále Václava I. už i německé národnosti a navzdory mnohým pohromám vykvetlo v nádherný šperk významné královské středověké horní město. Původně románsko-gotické, později v renesanční přestavbě patřilo k nejvýstavnějším městům Evropy. Okouzlovalo především unikátními kamennými stavbami.

Koncem 13.stol. založil řád minoritů kostel, zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, krátce nato vyrostl za náměstím dominikánský kostel sv. Kříže. Roku 1257 byl vysvěcen kostel sv. Jakuba Většího, který se stal výraznou dominantou města. Jeho zdaleka viditelná strmá střecha, pokrytá polévanou krytinou a dvojice původně stejně vysokých 63-ti metrových věží byly nepřehlédnutelné. V 16.století vyrostl kostelík sv. Ducha, koncem 17.stol. postavili jezuité na severovýchodní straně náměstí komplex církevních staveb, jimž dominuje kostel sv. Ignáce z Loyoly. Ve všech kostelech jsou cenné umělecko- historické památky. Ze 16.století pochází fresková výzdoba jihlavské radnice. Krása bývalého středověkého města je dodnes patrná na mnoha místech- např. na poslední zachovalé městské bráně, ve zbytcích městských hradeb, na klenutých krytých dvorech mnoha měšťanských domů a na mnoha jiných památkách.