Město Jihlava

Autor: Jan Žák (contact@janzak.cz), Téma: Město Jihlava
Vydáno dne 12. 02. 2004 (2976 přečtení)
Mezi hlubokými lesy Českomoravské vrchoviny se v minulosti vinula tzv. Haberská stezka spojnice mezi Čechami a Moravou, ale i do zemí alpských a uherských. Pár dřevěných chatrčí se krčilo ke kostelíku sv. Jana Křtitele postaveného přímo u důle?itého brodu přes řeku Jihlavu. To byla slovanská ves Stará Jihlava. První písemná zmínka o raně gotickém kostelíku je z roku 1233, ke konci 20. století odkryté původní obrysy dokládají vznik kostelíka o více ne? 20 let dříve.


Mezi hlubokými lesy Českomoravské vrchoviny se v minulosti vinula tzv. Haberská stezka spojnice mezi Čechami a Moravou, ale i do zemí alpských a uherských. Pár dřevěných chatrčí se krčilo ke kostelíku sv. Jana Křtitele postaveného přímo u důle?itého brodu přes řeku Jihlavu. To byla slovanská ves Stará Jihlava. První písemná zmínka o raně gotickém kostelíku je z roku 1233, ke konci 20. století odkryté původní obrysy dokládají vznik kostelíka o více ne? 20 let dříve. K počátku Jihlavy se traduje pověst o hrnčíři, kterému z nevysvětlitelných příčin praskaly hrnce. Postě?oval si pocestnému, zku?enému kupci, který v úlomcích hrnčířova zbo?í rozpoznal třpyt čistého stříbra. Jeho nález znamenal prudký rozvoj Nové Jihlavy, která během několika desetiletí vyrostla na druhém břehu řeky.Město rostlo závratnou rychlostí a bohatostí svých nalezi?? stříbra lákalo dal?í a dal?í osadníky - na základě rozhodnutí krále Václava I. u? i německé národnosti a navzdory mnohým pohromám vykvetlo v nádherný ?perk významné královské středověké horní město. Původně románsko-gotické, později v renesanční přestavbě patřilo k nejvýstavněj?ím městům Evropy. Okouzlovalo předev?ím unikátními kamennými stavbami.

Koncem 13.stol. zalo?il řád minoritů kostel, zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, krátce nato vyrostl za náměstím dominikánský kostel sv. Kří?e. Roku 1257 byl vysvěcen kostel sv. Jakuba Vět?ího, který se stal výraznou dominantou města. Jeho zdaleka viditelná strmá střecha, pokrytá polévanou krytinou a dvojice původně stejně vysokých 63-ti metrových vě?í byly nepřehlédnutelné. V 16.století vyrostl kostelík sv. Ducha, koncem 17.stol. postavili jezuité na severovýchodní straně náměstí komplex církevních staveb, jim? dominuje kostel sv. Ignáce z Loyoly. Ve v?ech kostelech jsou cenné umělecko- historické památky. Ze 16.století pochází fresková výzdoba jihlavské radnice. Krása bývalého středověkého města je dodnes patrná na mnoha místech- např. na poslední zachovalé městské bráně, ve zbytcích městských hradeb, na klenutých krytých dvorech mnoha mě??anských domů a na mnoha jiných památkách.